登录|注册
论坛 > THECO
发帖|
看531|回0|收藏
ycylab 看全部
2017-8-3 05:22:17
Jak na przyk&#322;ad e-papieros wytwarza aerozol z nikotyn&#261;, ale w przeciwieństwie od niego zawiera tytoń. Papierosy — poza szkodzeniem zdrowiu i generowaniem zysków koncernów tytoniowych — s&#261; istotnym ogniwem bud&#380;etu. Tylko z akcyzy na wyroby tytoniowe do biura państwa co roku wp&#322;ywa niemal 18 mld z&#322;, do odwiedzenia tego dochodzi kilka miliardów z VAT. Tymczasem towary nowej generacji, które maj&#261; stanowi&#263; najtańszy kredyt gotówkowy dost&#281;pne w cenie porównywalnej do paczki papierosów, cho&#263; zawieraj&#261; tytoń, akcyz&#261; odrzuci&#263; s&#261; obj&#281;te, w podobny sposób e-papierosy. W pa&#378;dzierniku ubieg&#322;ego roku kalendarzowego Ministerstwo Finansów powo&#322;a&#322;o jak prawda zespó&#322; &#8222;do kwestii wypracowania systemowych rozwi&#261;zań w toku opodatkowania akcyz&#261; e-papierosów jak i równie&#380; wyrobów nowatorskich”, ale rozwi&#261;zań tych do tej pory brak.<img class='alignright' style='float:right;margin-left:10px;' src="http://abcnieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2011/08/splata_24_mcy-e1314088984306.png" width="197" alt="kredyty gotówkowe online"/>

Powered by Discuz! X3.4

首页|标准版|触屏版|电脑版